Vrienden van Kosindo

Word vriend van Kosindo

Door Vriend van Kosindo te worden blijft u vanaf nu in contact met Kosindo en blijft u op de hoogte van wat er op Kosindo gebeurt.

U wordt Vriend van Kosindo via een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief en een webpagina waar u exclusieve toegang toe krijgt. 

Met uw Vriendschap en de daarbij horende financiële bijdrage steunt u ook de verbetering en de verdere ontwikkeling van Kosindo. Per jaar worden daartoe plannen ontwikkeld die worden besproken met een Comité van Aanbeveling. Op basis daarvan wordt bepaald welke projecten in het komende jaar in aanmerking komen voor financiële steun uit het Vrienden-van-Kosindofonds. Jaarlijks wordt in de nieuwsbrief een verantwoording gegeven over de binnengekomen bijdragen en de wijze van besteding. Het Comité van Aanbeveling zal daarbij een controlerende rol vervullen.

Voor het komende jaar staan er drie projecten op stapel: 

  1. Installeren van zonne-energie op Kosindo. Hiermee wordt Kosindo een ‘groenere’ lodge en wordt er ook gewerkt aan kostenbesparing.
  2. Het maken van een stuk strand aan de rivier met overdekte rustplekken, ligstoelen etc.
  3. Het aantrekkelijker maken van de barruimte met goede zit- en hangmatvoorzieningen.  

U kunt kiezen uit drie verschillende soorten vriendschap:

  1. Bronzen Vriend: donatie van tenminste 20 en maximaal 99 € per jaar
  2. Zilveren Vriend: donatie van tenminste 100 en maximaal 499 € per jaar
  3. Gouden Vriend: donatie van tenminste 500 € per jaar.

Alle Vrienden krijgen de eerder vermelde Nieuwsbrief en worden vermeld op de website van Kosindo, tenzij anders aangegeven.
Verder krijgen Bronzen Vrienden van Kosindo een korting op hun verblijf op Kosindo variërend van 3 tot 5 % al naargelang van het toegezegde bedrag.
Zilveren en Gouden Vrienden worden vermeld op speciale plateaus op Kosindo, krijgen regelmatig speciale aanbiedingen en hebben recht op extra service. Daarnaast krijgen Zilveren Vrienden een korting van 5 tot 15 % op hun verblijf op Kosindo, al naar gelang van de hoogte van het gestorte bedrag. Gouden Vrienden krijgen een gratis verblijf op Kosindo van minimaal drie dagen voor twee personen.  

U wordt Vriend van Kosindo voor ten minste een periode van twee jaar. Daarna krijgt u tijdig bericht over een mogelijke verlenging.

Voor alle kortingen geldt dat het exclusief de vervoerskosten is.