Kosindo River Lodge


Package deals

Voor wie het gebied voor het eerst komt beleven hebben wij complete tourpakketten inclusief transport.
Meer          Bekijk de film

   
 
If you come here for the first time we have complete package deals for you, transport included.
More          Watch the movie

 
 
Si vous venez ici pour la première fois, nous vous proposons des forfaits, tout transport inclus.
En savoir plus     Regardez le film
 
 
 

Choose-it-yourself

Voor wie wat langer wil blijven en voor wie liever zelf zijn vakantie voorbereidt.
Meer
 
 
 

If you want to stay longer or if you prefer to organise your holidays by yourself.
More
 
 
 
Si vous voulez rester plus longtemps ou si vous préférez organiser votre voyage vous-même.
En savoir plus

Kosindo River Lodge

Ligt op 100 m afstand van het dorp Kajana, door bospaden verbonden met nog 5 andere dorpen. Het is de meest afgelegen gemeenschap aan de Boven-Suriname, en daardoor het minst aangetast door westerse invloed.
Meer

At 100 m from the village of Kayana, connected by forest paths with 5 other villages. It's the remotest Upper Surinam community, and so the least affected by Western influences.
More

A 100 m du village de Kayana, connecté par des sentiers de forêt avec 5 autres villages. C'est la communauté la plus éloignée du Haut-Suriname, et ainsi la moins 'polluée' par des influences des autres cultures.
En savoir plus